Hleð......

Umsóknareyðublöð

Umsóknareyðublöð:

 

Upplýsingar:

  • Sjóðurinn tekur mið af kaupgengi Seðlabanka Íslands við útreikninga erlendra reikninga í þeirri mynt er um ræðir hverju sinni miðað við dagsetningar reikninga.
  • Eingöngu sveitafélög og stofnanir þeirra geta sótt um styrki til sjóðsins.
  • Með umsóknum þarf að fylgja þátttakendalisti með kennitölum og nöfnum þátttakanda, staðfesting móttökuaðila, dagskrá og skýr sundurliðuð kostnaðaráætlun. Umsóknir eru ekki teknar fyrir fyrr en öll gögn hafa borist sjóðnum. 
  • Greiðslur styrkja að loknu  verkefni:

Að verkefni loknu er styrkhöfum skylt að skila sjóðsstjórn greinargerð á þar til gerðu eyðublaði er fylgdi undirrituðum samningi milli aðila, lokadagskrá ferðar, raun þátttakendalista, skýru sundurliðuðu kostnaðaryfirliti ásamt löggildum reikningum og greiðslukvittunum. Skil á gögnum er á ábyrgð umsjónarmanns umsóknar.

Þar sem umsóknir í sjóðinn hafa verið umfram áætlanir eru samþykktir styrkir greiddir út til stofnanna um það bil þremur mánuðum eftir að reikningar og greinargerð hafa skilað sér til sjóðsins að verkefni loknu, eða eftir stöðu sjóðsins hverju sinni. 

Ánægjulegt er að stofnanir nýti sjóðinn svo vel til starfsþróunar sinna starfsmanna, og þakkar sjóðurinn fyrir biðlundina. 

Upp